Panorama

https://medgen.si/storitve/nipt-test-panorama/

 
Prednosti Panorame:
  • Visoka zanesljivost
  • V povprečju >99% zanesljivost, pri trisomiji 21, 18 in 13.
  • 83% klinična senzitivnost pri DiGeorge sindromu, ki je po pogostosti, takoj za Downovim
    sindromom.
  • Več kot 95% pozitivna napovedna vednost za Downov sindrom.
  • 100% natančnost pri določitvi spola.

Prednost pred drugimi NIPT testi
Panorama je edini NIPT, ki loči materino od plodove DNK, saj tehnologija deluje po principu
določevanja SNP-jev ali polimorfizmov posameznega nukleotida v dednem zapisu.

DNK ali dedni zapis posameznikov se med seboj razlikuje v 1%. To razliko med posamezniki
imenujemo polimorfna nukleotidna zaporedja. Tehnologija SNP je zmožna zaznave razlik med
posamezniki in med posameznimi bolezenskimi genetskimi stanji. Razlikovanje med materino in
plodovo DNK je ključno, da rezultati testa vsebujejo nizko število lažno pozitivnih in lažno negativnih
rezultatov.
V primerjavi z drugimi NIPT testi je število lažno pozitivnih in lažno negativnih rezultatov pri testu
PANORAMA tudi do 6 x nižje!
Panorama je edini NIPT test, ki lahko oceni zigotnost dvojčkov (določitev ali sta dvojčka enojajčna ali
dvojajčna), spol obeh dvojčkov in fetalno pri nosečnosti dvojčkov tudi koncentracijo posamezne
plodove DNK.