NIPT je neinvazivno predrojstveno testiranje s katerim odkrivamo Downov sindrom in druge
najpogostejše kromosomske nepravilnosti pri plodu.

Različni testi vam omogočajo testiranje za 3 najpogostejše kromosomske nepravilnosti (trisomija 21, trisomija 18 in trisomija 13), delecije/duplikacije, anevplodije spolnih kromosomov, druge trisomije, mikrodelecije, triploidije, ter
določitev spola ploda.

Test se opravlja že od 10. tedna nosečnosti, tako, da se odvzeme eno oziroma dve epruveti materine krvi. V materini krvi krožijo majhni fragmenti plodove proste DNK, zato je test za nosečnico in plod popolnoma varen in ne predstavlja nobenega tveganja za splav.

Natančnost NIPT izvida je več kot 99%.

Ultrazvok je presejalna metoda, ki jo močno priporočamo v kombinaciji s testom NIPT. Ultrazvok lahko zazna morfološke anomalije, ki niso nujno posledica genetskih nepravilnosti.

Pri nas imate na voljo 5 različnih NIPT testov: